ประวัติความเป็นมา

บริษัทสตาร์ ได้ผลิตแขนกลสำหรับจับชิ้นงานอัตโนมัติ เพื่อใช้ในโรงงานพลาสติกของตัวเอง และได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนเกิดความชำนาญ
ในปี 2510 บริษัทสตาร์ ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตและจำหน่ายแขนกลสำหรับจับชิ้นงานอัตโนมัติ โดยใช้ชื่อแบรนด์ ‘’สตาร์’’
และมีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องไปยังภูมิภาคต่างๆของโลก อาทิเช่น ยุโรป อเมริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อรองรับกับเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในปี 2539 บริษัทสตาร์เซกิ ได้จัดตั้ง บริษัทสตาร์เซกิ(ไทยแลนด์) ขึ้นอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เพื่อให้บริการหลังการขาย ให้คำแนะนำทางด้านเทคนิค และข้อมูลที่เกี่ยวกับแขนกลรุ่นใหม่ให้กับทางลูกค้า

และเพื่อจัดแสดงเทคโนโลยีของแขนกลจับชิ้นงานอัตโนมัติของสตาร์ ดังนั้น สตาร์เซกิจึงได้ก่อตั้ง STAR PLAZA ขึ้นในแต่ละภูมิภาคของโลก

ปี 2563 สตาร์เซกิ(ไทยแลนด์) ได้ก่อตั้ง ASIAN STAR PLAZA ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการแสดงเทคโนโลยีของแขนกลหยิบชิ้นงานอัตโนมัติ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ของสตาร์ในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย

นอกจากนี้

บริษัท สตาร์ เซกิ (ไทยแลนด์) จำกัด ยังได้จัดตั้ง ASEAN STAR PLAZA ศูนย์กลางการจัดแสดงสินค้า และการเรียนรู้ ฝึกอบรมด้านการใช้งาน รวมถึงการออกแบบชุดจัดชิ้นงาน ด้วยความพร้อมทั้งในด้านศักยภาพ องค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ ส่งผลให้ บริษัท สตาร์ เซกิ (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญสนับสนุนกระบวนการผลิตของลูกค้า ได้ก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจต่อไป

1964

Star Sangyo Co.,Ltd. founded in Nagoya, Aichi

1967

Development of first unloader  , shake-out machine

1968

K-500 First sales of the K-500 type

1969

Company name changed to star Seiki Co., Ltd.

1970

Introduction of pneumatic traverse unloader

1973

MHY-L700

1980

New factory built in Komaki City Aichi

1983

T-series

1984

FA SYSTEM Manufacturing plant completed in Ohguchi-cho, Niwa-gun, Aichi

1985

TM Series

1985

TM Series

1986

TZ-600/800 Sales offices established in Hong kong

1987

Sales offices established in Taiwan

1988

first sales of the all-axis servo drive TWS-BM

1989

Manufacturing and sales bases established in Europe (Italy)

1990

Development of TW-3000BM, company's first ultra-large unloader

1991

Manufacturing and sales bases established in USA

1992

Manufacturing plant completed in Izumo city, Shimane Manufacturing and sales bases established in South Korea TWS-800FM and TS-800FM awarded Good Design Award TWS-800FM and TS-800FM awarded Good design Award Sales offices established in Singapore

1993

TW-800HM High cycle extraction

1994

TW-800HM-S/U T-FA/FM Series SP-F Series

1996

T-FA II FM II Series FE Series

1997

CY FA/FB Series Sales offices established in Thailand Sales offices established in Brazil

1998

T-FMIII Series TZ-1500HM STEC-450 First Model equipped with touch panel improves operability

1999

CY-FIII Series Manufacturing base established in Shenzhen

2000

T-FAIII Series CY-G Series DUH-200II

2001

T-FMIV Series SP-FIII Series CYW-G Series Sales office established in the Philippines

2002

ix/Gx Series

2003

ix-II Series Zx-II Series SP-FIX Series

2005

ix/Gx-III Series Sales offices established in Vietnam

2006

ix/Gx-IV Series CS Series  

2007

Eins Eins Division established TZ Series

2008

Sales offices established in India TZ-II Series CZ Series

2009

Zx-1100IV Middle class high cycle type

2010

ix/Gx-V Series ix/Gx-V Series  achieve greater energy savings   "Unloader technology transfer" agreement signed with Chinese Molding machine manufacturer Haitian Plastics Machinery

2004

Extraction of finely molded articles TZ-400 CONDOR

2011

ix/Gx-V-II Series

2012

Swing AXEL-150 Series

2013

SWA-2K/3K Series ES-II Series Head office building and factory completed as production base in Xiangyang, Hubei Province. China

2014

50th anniversary of Star Seiki Co..Ltd

2015

Opening the exhibition hall "Star Plaza"

2017

Sales offices established in Korea

2018

2020

2021